STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
401 000.00.19.H26-230529-0027 230001226/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO XỊT HỖ TRỢ PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

402 000.00.19.H26-230428-0002 230001225/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC Kim sinh thiết vú chân không tương thích máy chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

403 000.00.19.H26-230526-0006 230001224/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THA VIỆT NAM Máy hút sữa điện tử

Còn hiệu lực

404 000.00.19.H26-230526-0007 230001223/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THA VIỆT NAM Máy hút sữa điện tử

Còn hiệu lực

405 000.00.19.H26-230526-0008 230001222/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THA VIỆT NAM Máy hút sữa điện tử

Còn hiệu lực

406 000.00.19.H26-230314-0005 230000229/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ KINDAKARE

Còn hiệu lực

407 000.00.19.H26-230529-0001 230000228/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETTECH

Còn hiệu lực

408 000.00.19.H26-230529-0003 230001221/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

409 000.00.19.H26-230529-0004 230001220/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

410 000.00.19.H26-230529-0019 230001219/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

411 000.00.19.H26-230529-0007 230001218/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VPC DUNG DỊCH NHỎ MẮT - MŨI –TAI

Còn hiệu lực

412 000.00.19.H26-230529-0002 230000999/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASTRAVIN GROUP NƯỚC SÚC MIỆNG, SÚC HỌNG

Còn hiệu lực

413 000.00.19.H26-230526-0011 230000998/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Bộ bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

414 000.00.19.H26-230526-0012 230000997/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Bộ bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

415 000.00.19.H29-230525-0001 230000633/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Dung dịch hỗ trợ xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

416 000.00.19.H29-230522-0025 230001098/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDECO Clip polymer dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

417 000.00.19.H26-230529-0008 230000996/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ Ống nghiệm Plain chân không

Còn hiệu lực

418 000.00.19.H29-230524-0016 230000632/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDECO Dụng cụ kẹp, tháo clip polymer

Còn hiệu lực

419 000.00.19.H26-230529-0011 230000995/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ Ống nghiệm Natri Citrate chân không (thân đôi)

Còn hiệu lực

420 000.00.19.H26-230527-0005 230001217/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Hóa chất dùng cho máy sinh hóa

Còn hiệu lực