STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
461 000.00.19.H26-230518-0078 230001212/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

462 000.00.19.H26-230518-0077 230001211/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

463 000.00.19.H26-230518-0076 230001210/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A1

Còn hiệu lực

464 000.00.19.H26-230518-0075 230001209/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A1

Còn hiệu lực

465 000.00.19.H26-230518-0074 230001208/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium

Còn hiệu lực

466 000.00.19.H26-230518-0073 230001207/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium

Còn hiệu lực

467 000.00.19.H26-230518-0024 230001206/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormon tạo hoàng thể (LH) ở người

Còn hiệu lực

468 000.00.19.H26-230518-0017 230001205/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

469 000.00.19.H26-230529-0016 230001204/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Máy rửa dạ dày

Còn hiệu lực

470 000.00.19.H26-230528-0003 230000972/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Dụng cụ phẫu thuật thay thế khớp nhân tạo

Còn hiệu lực

471 000.00.19.H26-230529-0015 230000971/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ dụng cụ khám nha khoa

Còn hiệu lực

472 000.00.19.H26-230523-0014 230000970/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Chỉ thị Bowie Dick kiểm tra chất lượng máy hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

473 000.00.19.H26-230526-0003 230000969/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

474 000.00.19.H26-230510-0014 230001203/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

475 000.00.19.H26-230526-0002 230000968/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

476 000.00.19.H26-230524-0015 230001202/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

477 000.00.19.H26-230523-0003 230000967/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NGA Dung dịch ngoài da

Còn hiệu lực

478 000.00.19.H26-230518-0056 230001201/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Bộ dây truyền dịch có kim

Còn hiệu lực

479 000.00.19.H26-230523-0011 230000966/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Xe cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

480 000.00.19.H26-230523-0013 230000965/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Giường bệnh nhân chạy bằng điện

Còn hiệu lực