STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
561 000.00.19.H29-240709-0009 240001065/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IMD Bộ chuyển đổi hình ảnh nội soi

Còn hiệu lực

562 000.00.19.H29-240709-0007 240001485/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IMD Màn hình y tế và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

563 000.00.19.H29-240709-0004 240001484/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BAN MAI Keo dán da sinh học

Còn hiệu lực

564 000.00.19.H29-240709-0010 240001483/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Kim cho thận nhân tạo

Còn hiệu lực

565 000.00.19.H29-240709-0015 240001482/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

566 000.00.19.H29-240709-0012 240001481/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL Máy đo hô hấp và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

567 000.00.19.H29-240710-0006 240001480/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

568 000.00.19.H29-240411-0042 240001064/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT Miếng dán silicone phòng ngừa, điều trị và che sẹo

Còn hiệu lực

569 000.00.19.H29-240411-0018 240001479/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây dẫn nguồn sáng dùng trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn

Còn hiệu lực

570 000.00.19.H29-240708-0001 240001478/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BỬU TÍN Hệ thống đặt thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

571 000.00.19.H29-240708-0020 240001477/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Máy bào mô niệu khoa

Còn hiệu lực

572 000.00.19.H29-240703-0002 240001476/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Máy quét phim X-quang kỹ thuật số nha khoa

Còn hiệu lực

573 000.00.19.H29-240705-0010 240001475/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Máy bơm tưới nước nội soi

Còn hiệu lực

574 000.00.16.H23-240709-0001 240000009/PCBB-HD

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BC VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

575 000.00.16.H23-240702-0001 240000001/PCBSX-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y SINH THẾ KỶ Bộ xét nghiệm định tính DNA của 12 tác nhân vi sinh lây truyền qua đường tình dục

Còn hiệu lực

576 000.00.19.H26-240710-0038 240001683/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GOODIE VIỆT NAM Gel bôi khớp

Còn hiệu lực

577 000.00.19.H29-240705-0016 240001474/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TLP MEDICAL Kim sinh thiết tự động

Còn hiệu lực

578 000.00.19.H29-240705-0015 240001473/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TLP MEDICAL Kim sinh thiết bán tự động

Còn hiệu lực

579 000.00.19.H29-240705-0013 240001472/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TLP MEDICAL Kim Chiba

Còn hiệu lực

580 000.00.19.H29-240705-0018 240001471/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TLP MEDICAL Kim chọc hút tủy xương

Còn hiệu lực