STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
641 000.00.19.H26-240626-0015 240001281/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Bộ khay nha khoa

Còn hiệu lực

642 000.00.19.H26-240628-0013 240001280/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bồn rửa tay inox 304

Còn hiệu lực

643 000.00.19.H26-240626-0039 240001557/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHAN NGUYỄN Máy phân tích nước tiểu và que thử phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

644 000.00.19.H26-240625-0007 240001279/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Gối gập đa góc độ

Còn hiệu lực

645 000.00.19.H26-240627-0012 240001556/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDICON Khay thử/ Panel thử/ Cốc thử xét nghiệm định tính Ketamine, Ecstasy, Methamphetamine, Morphine và Marijuana

Còn hiệu lực

646 000.00.19.H26-240627-0009 240001555/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDICON Khay thử/ Panel thử/ Cốc thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Morphine và Marijuana

Còn hiệu lực

647 000.00.19.H26-240626-0036 240001554/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDICON Khay thử/ Panel thử/ Cốc thử xét nghiệm định tính Ecstasy, Methamphetamine, Morphine và Marijuana

Còn hiệu lực

648 000.00.19.H26-240625-0024 240001553/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT Thuốc thử xét nghiệm định lượng IL-6

Còn hiệu lực

649 000.00.19.H26-240625-0022 240001552/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP và SAA

Còn hiệu lực

650 000.00.19.H26-240625-0027 240001551/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT Thuốc thử xét nghiệm định lượng SAA

Còn hiệu lực

651 000.00.19.H26-240625-0023 240001550/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prolactin

Còn hiệu lực

652 000.00.19.H26-240625-0021 240001278/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI Điện cực điện tim

Còn hiệu lực

653 000.00.19.H26-240625-0019 240001549/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI Máy tạo ôxy

Còn hiệu lực

654 000.00.19.H26-240625-0016 240001277/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI Ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

655 000.00.19.H26-240628-0001 240001548/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI DUNG DỊCH DƯỠNG SÁNG MẮT

Còn hiệu lực

656 000.00.19.H26-240630-0002 240000209/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THDRAPHAR

Còn hiệu lực

657 000.00.19.H29-240625-0011 240001365/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM Máy điều trị sắc tố, trẻ hóa da và phụ kiện

Còn hiệu lực

658 000.00.19.H29-240624-0010 240001364/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH EYESMART Dụng cụ đặt kính nội nhãn

Còn hiệu lực

659 000.00.19.H29-240626-0004 240001012/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH Dụng cụ phẫu thuật nội soi Khớp

Còn hiệu lực

660 000.00.19.H29-240625-0008 240001011/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực