STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
681 000.00.19.H26-240703-0014 240001377/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HNC VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

682 000.00.19.H26-240709-0033 240001376/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CNC LIFE Nước súc miệng

Còn hiệu lực

683 000.00.19.H26-240704-0016 240001375/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

684 000.00.19.H26-240709-0024 240001374/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM NƯỚC TẮM THẢO DƯỢC ECOZIM

Còn hiệu lực

685 000.00.19.H26-240708-0032 240001663/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM Thiết bị nội soi cắt trĩ

Còn hiệu lực

686 000.00.19.H26-240705-0002 240001662/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HAMESCO DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

687 000.00.19.H26-240709-0002 240001661/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN Tủ lạnh bảo quản dược phẩm

Còn hiệu lực

688 000.00.19.H26-240705-0001 240001660/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HAMESCO DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

689 000.00.19.H26-240709-0021 240001373/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN Tủ an toàn sinh học cấp II

Còn hiệu lực

690 000.00.19.H26-240704-0018 240001372/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN HẢI PHARMA Sản phẩm dùng ngoài da

Còn hiệu lực

691 000.00.19.H26-240611-0019 240001371/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Màng lọc dùng cho máy giải trình tự gen thế hệ mới

Còn hiệu lực

692 000.00.19.H26-240708-0008 240000229/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1844

Còn hiệu lực

693 000.00.19.H26-240705-0018 240000228/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1851

Còn hiệu lực

694 000.00.19.H26-240708-0015 240000227/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1857

Còn hiệu lực

695 000.00.19.H26-240708-0018 240001659/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

696 000.00.19.H26-240705-0027 240000226/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1856

Còn hiệu lực

697 000.00.19.H26-240607-0019 240001370/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Máy đo độ đục

Còn hiệu lực

698 000.00.19.H26-240705-0014 240000225/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1853

Còn hiệu lực

699 000.00.19.H26-240707-0005 240001658/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BROAD C&S VIỆT NAM Phụ kiện, Linh kiện cho Máy đo chức năng hô hấp THE SPIROKIT

Còn hiệu lực

700 000.00.19.H26-240705-0030 240001657/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BROAD C&S VIỆT NAM Máy đo chức năng hô hấp THE SPIROKIT

Còn hiệu lực