STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
721 000.00.19.H29-240611-0008 240001343/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Dây truyền máu

Còn hiệu lực

722 000.00.19.H29-240605-0019 240001342/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Kim tiêm các loại

Còn hiệu lực

723 000.00.19.H29-240611-0010 240001341/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Bộ dây truyền dịch sử dụng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

724 000.00.19.H29-240613-0005 240001340/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Bơm tiêm insulin

Còn hiệu lực

725 000.00.19.H29-240613-0006 240001339/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Mặt nạ Oxy

Còn hiệu lực

726 000.00.19.H29-240611-0007 240001338/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

727 000.00.19.H29-240613-0007 240001337/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Mặt nạ xông khí dung

Còn hiệu lực

728 000.00.19.H29-240605-0024 240001336/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Bơm tiêm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

729 000.00.19.H29-240618-0027 240001335/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu trám bít ống tủy răng

Còn hiệu lực

730 000.00.19.H29-240617-0013 240001334/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

731 000.00.19.H29-240613-0023 240001333/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dung dịch ngâm rửa dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

732 000.00.19.H29-240624-0038 240001002/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH EUROPEAN EYE CENTER Máy sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

733 000.00.19.H29-240624-0029 240001332/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Kim phẫu thuật( iken Super Edge Needles)

Còn hiệu lực

734 000.00.19.H29-240624-0020 240001331/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BEXCORE VN Kim dây định vị u vú

Còn hiệu lực

735 000.00.19.H29-240624-0021 240001330/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BEXCORE VN Bộ kim sinh thiết lõi dùng 1 lần

Còn hiệu lực

736 000.00.19.H29-240618-0011 240001001/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ khăn (săng) nội soi khớp gối

Còn hiệu lực

737 000.00.19.H29-240618-0009 240001000/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ khăn (săng) chỉnh hình tổng quát

Còn hiệu lực

738 000.00.19.H29-240621-0005 240000999/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHẤT TÂM PHARMA Xịt massage hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực

739 000.00.19.H29-240624-0015 240001329/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Van ngắt tay

Còn hiệu lực

740 000.00.19.H29-240624-0022 240001328/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI GIA PHÚC Cảm biến đo SpO2; Bao đo huyết áp; Cáp đo điện tim

Còn hiệu lực