STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
741 000.00.19.H29-240624-0028 240000220/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL

Còn hiệu lực

742 000.00.19.H29-240614-0003 240000219/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN I.S.T

Còn hiệu lực

743 000.00.19.H29-240624-0016 240000218/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTECH SAIGON

Còn hiệu lực

744 000.00.19.H29-240605-0026 240001327/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD Xét nghiệm đông máu định lượng yếu tố Von Willebrand

Còn hiệu lực

745 000.00.19.H29-240624-0001 240000217/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1878

Còn hiệu lực

746 000.00.19.H29-240624-0002 240000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1879

Còn hiệu lực

747 000.00.19.H29-240624-0031 240001326/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgG

Còn hiệu lực

748 000.00.19.H29-240624-0033 240001325/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgG

Còn hiệu lực

749 000.00.19.H29-240621-0008 240001324/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine)

Còn hiệu lực

750 000.00.19.H29-240621-0004 240001323/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine)

Còn hiệu lực

751 000.00.19.H29-240621-0002 240001322/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine)

Còn hiệu lực

752 000.00.19.H29-240618-0013 240000998/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

753 000.00.19.H29-240620-0017 240001321/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

754 000.00.19.H29-240620-0001 240001320/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED Bộ ống tiêm dùng cho bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

755 000.00.19.H29-240619-0016 240001319/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

756 000.00.19.H29-240620-0010 240000215/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN S&B PHARMA

Còn hiệu lực

757 000.00.19.H29-240619-0005 240001318/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Hệ thống Rô-bốt siêu âm hội tụ cường độ cao

Còn hiệu lực

758 000.00.17.H62-240625-0004 240000017/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM IVD pha loãng mẫu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

759 000.00.17.H62-240621-0001 240000017/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Bộ IVD xét nghiệm định lượng SAA

Còn hiệu lực

760 000.00.17.H62-240624-0001 240000016/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM IVD nhuộm trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực