STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
781 000.00.04.G18-231114-0021 2400904ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Sợi sinh học thay thế xương

Còn hiệu lực

782 17000760/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400903ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc Paclitaxel

Còn hiệu lực

783 000.00.04.G18-230522-0003 2400902ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Chất làm đầy da

Còn hiệu lực

784 17000384/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400901ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ bắt vít cố định stent graft nội mạch

Còn hiệu lực

785 17000759/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400900ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Zotarolimus

Còn hiệu lực

786 17000402/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400899ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Zotarolimus

Còn hiệu lực

787 000.00.04.G18-221124-0010 2400898ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Zotarolimus

Còn hiệu lực

788 000.00.19.H26-240624-0027 240001341/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

789 000.00.19.H26-240625-0002 240001340/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ kìm nhổ răng

Còn hiệu lực

790 000.00.19.H26-240625-0003 240001339/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ dụng cụ phẫu khám nghiệm tử thi

Còn hiệu lực

791 000.00.19.H26-240625-0001 240001338/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ dụng cụ phẫu thuật hàm mặt

Còn hiệu lực

792 000.00.19.H26-240624-0030 240001337/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não

Còn hiệu lực

793 000.00.19.H26-240624-0035 240001336/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới

Còn hiệu lực

794 000.00.19.H26-240624-0034 240001335/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên

Còn hiệu lực

795 000.00.19.H29-240701-0010 240001442/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Ống nội khí quản có dây hút dịch trên bóng

Còn hiệu lực

796 000.00.19.H29-240701-0011 240001441/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Mặt nạ oxy

Còn hiệu lực

797 000.00.19.H29-240701-0013 240001440/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Ống nội phế quản/ Ống nội khí quản 2 nòng

Còn hiệu lực

798 000.00.19.H29-240701-0008 240001439/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Mặt nạ thanh quản

Còn hiệu lực

799 000.00.19.H29-240612-0012 240001438/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Cụm IVD thuốc thử hỗ trợ xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

800 000.00.19.H29-240704-0015 240001437/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Bột xương xốp vô cơ InterOss

Còn hiệu lực