STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
801 000.00.19.H26-240626-0028 240001266/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN VIỆT GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

802 000.00.19.H29-240619-0018 240001311/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Xi măng trám răng

Còn hiệu lực

803 000.00.19.H26-240625-0028 240001534/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LE MED VIỆT NAM Dụng cụ hỗ trợ thổi khí CO2

Còn hiệu lực

804 000.00.19.H26-240626-0020 240001533/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ Máy trợ thính

Còn hiệu lực

805 000.00.19.H26-240626-0016 240001532/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Máy áp lạnh cổ tử cung

Còn hiệu lực

806 000.00.19.H26-240626-0023 240001531/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Kim truyền tĩnh mạch cánh bướm các cỡ

Còn hiệu lực

807 000.00.19.H26-240626-0021 240000207/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH LEAD RUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

808 000.00.19.H26-240625-0033 240001530/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU EU VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT- proBNP

Còn hiệu lực

809 000.00.19.H26-240626-0012 240001265/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM XỊT HO TRIỆU MINH

Còn hiệu lực

810 000.00.19.H26-240607-0020 240001529/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM THUẬN THÀNH Tấm điện cực trung tính

Còn hiệu lực

811 000.00.19.H26-240626-0007 240001528/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIGA-GERMANY GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

812 000.00.19.H26-240607-0004 240001264/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM THUẬN THÀNH Tấm điện tim

Còn hiệu lực

813 000.00.19.H26-240626-0006 240001527/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIGA-GERMANY GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

814 000.00.19.H26-240626-0003 240001526/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDICAL TD Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HAV

Còn hiệu lực

815 000.00.17.H09-240618-0003 240000015/PCBA-BD

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Máu cừu, máu ngựa dùng cho nuôi cấy vi sinh

Còn hiệu lực

816 000.00.17.H09-240617-0001 240000014/PCBA-BD

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Môi trường nuôi cấy vi sinh

Còn hiệu lực

817 000.00.17.H09-240624-0001 240000020/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ XIAO HÙNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

818 000.00.19.H26-240521-0005 240001525/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thẻ xét nghiệm định lượng TSH

Còn hiệu lực

819 000.00.19.H26-240522-0016 240001524/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch dùng cho máy có màng lọc thuốc

Còn hiệu lực

820 000.00.19.H26-240509-0014 240001523/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch dùng cho máy có màng chặn khí

Còn hiệu lực