STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
901 000.00.19.H26-240624-0001 240001242/PCBA-HN

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Cao xoa bóp

Còn hiệu lực

902 000.00.19.H26-240605-0013 240000203/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG VƯƠNG

Còn hiệu lực

903 000.00.19.H26-240618-0008 240001241/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG Vật liệu đánh bóng nha khoa

Còn hiệu lực

904 000.00.19.H26-240604-0003 240001240/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT Miếng dán giữ cố định cảm biến trong quá trình đo thoát mạch

Còn hiệu lực

905 000.00.19.H26-240619-0026 240001494/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Kim lấy máu chân không

Còn hiệu lực

906 000.00.19.H26-240619-0025 240000202/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1815

Còn hiệu lực

907 000.00.19.H26-240624-0003 240000201/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN LỘC AN

Còn hiệu lực

908 000.00.19.H26-240620-0008 240001493/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC P N D Hệ thống IVD xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

909 000.00.19.H26-240620-0017 240001492/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC P N D Hệ thống IVD xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

910 000.00.17.H13-240625-0001 240000001/PCBB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỆT SALA GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

911 000.00.17.H13-240620-0001 240000016/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH CV CẦN THƠ

Còn hiệu lực

912 000.00.17.H13-240613-0001 240000015/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH PRN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

913 000.00.19.H29-240619-0009 240000991/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DOMED Túi hấp tiệt trùng Tyvek

Còn hiệu lực

914 000.00.19.H29-240614-0023 240000990/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDIPLAZA Gạc tẩm cồn

Còn hiệu lực

915 000.00.19.H29-240617-0006 240001298/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẸ VÀ BÉ NHÂN HÒA Máy hút sữa

Còn hiệu lực

916 000.00.19.H29-240613-0016 240000989/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT GIA HÂN Băng dính vết thương

Còn hiệu lực

917 000.00.19.H29-240612-0004 240001297/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT GIA HÂN Gạc vết thương

Còn hiệu lực

918 000.00.19.H29-240611-0018 240001296/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT GIA HÂN Băng dính Hydrocolloid

Còn hiệu lực

919 000.00.19.H29-240611-0013 240000988/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SG PHARMA MÁY PHUN SƯƠNG KHÔ SIÊU HẠT KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ VÀ BỀ MẶT TTBYT 99SMP

Còn hiệu lực

920 000.00.19.H29-240618-0025 240000211/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VU Y TẾ MỸ KIM

Còn hiệu lực