STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
921 000.00.19.H29-240628-0008 240001396/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO Vật liệu composite trám răng

Còn hiệu lực

922 000.00.19.H29-240626-0002 240001395/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Độc chất học

Còn hiệu lực

923 000.00.19.H29-240626-0007 240001394/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Nhiễm ký sinh trùng - miễn dịch

Còn hiệu lực

924 000.00.19.H29-240607-0013 240001393/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GAM MA VIỆT BỈ Bộ xét nghiệm định lượng trypsinogen miễn dịch (IRT)

Còn hiệu lực

925 000.00.19.H29-240613-0021 240001392/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GAM MA VIỆT BỈ Bộ xét nghiệm định lượng phenylalanine

Còn hiệu lực

926 000.00.19.H29-240605-0012 240001391/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GAM MA VIỆT BỈ Bộ xét nghiệm định lượng enzyme biotinidase

Còn hiệu lực

927 000.00.19.H29-240605-0008 240001390/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GAM MA VIỆT BỈ Bộ xét nghiệm định lượng galactose toàn phần (galactose và galactose-1-phosphate)

Còn hiệu lực

928 000.00.19.H29-240701-0002 240000030/PCBSX-HCM

VIỆN TẾ BÀO GỐC Kit thu nhận chế phẩm từ máu

Còn hiệu lực

929 000.00.19.H26-240704-0017 240001601/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA BỒN RỬA TAY VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực

930 000.00.19.H26-240704-0008 240001600/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ MINH ĐỨC Cưa cắt bột (thạch cao) y tế

Còn hiệu lực

931 000.00.19.H26-240701-0005 240001599/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM Bộ dụng cụ can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

932 000.00.19.H26-240612-0002 240000214/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN ĐỨC

Còn hiệu lực

933 000.00.17.H09-240701-0001 240000023/PCBMB-BD

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ NGUYÊN PHÁT

Còn hiệu lực

934 000.00.17.H09-240704-0001 240000022/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM THIÊN PHÁT

Còn hiệu lực

935 000.00.16.H05-240527-0002 240000026/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Hóa chất chuẩn máy dùng cho hệ thống máy đo huyết sắc tố HemoCue

Còn hiệu lực

936 000.00.16.H05-240703-0001 240000006/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG NAM

Còn hiệu lực

937 000.00.16.H05-240627-0001 240000025/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEDITEC Bộ dây nối bơm tiêm điện NewG

Còn hiệu lực

938 000.00.19.H17-240705-0001 240000025/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỊNH Họ máy xông khí dung NIMO và phụ kiện

Còn hiệu lực

939 000.00.19.H17-240701-0001 240000024/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH AVH Tấm nhận ảnh phẳng X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

940 000.00.19.H29-240518-0002 240000230/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG CHÂU - NHÀ THUỐC PHƯƠNG CHÂU

Còn hiệu lực