STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
941 000.00.16.H05-240624-0001 240000005/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HTL

Còn hiệu lực

942 000.00.19.H26-240521-0037 240000967/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH Dụng cụ dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

943 000.00.19.H26-240521-0026 240001227/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tách mô trong nha khoa

Còn hiệu lực

944 000.00.19.H29-240612-0008 240000981/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Họ dụng cụ lấy mẫu: Lọ, ống nghiệm, ống lấy máu

Còn hiệu lực

945 000.00.19.H26-240603-0008 240001491/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl

Còn hiệu lực

946 000.00.19.H26-240531-0010 240001490/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Thành phần Bổ sung: C3, C4

Còn hiệu lực

947 000.00.19.H17-240617-0003 240000018/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY NHHH PHƯỚC THIỆN 3T - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC PHƯỚC THIỆN 10

Còn hiệu lực

948 000.00.19.H17-240617-0004 240000017/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY NHHH PHƯỚC THIỆN 3T - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC PHƯỚC THIỆN 15

Còn hiệu lực

949 000.00.19.H26-240522-0027 240001230/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG ANH Dây nối áp lực cao

Còn hiệu lực

950 000.00.16.H23-240617-0002 240000008/PCBB-HD

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG BÌNH Máy cảm biến nha khoa

Còn hiệu lực

951 000.00.16.H23-240617-0001 240000007/PCBB-HD

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG BÌNH Máy quét hình ảnh răng

Còn hiệu lực

952 000.00.16.H23-240619-0001 240000013/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAKOPHA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

953 17003947/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400897ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng TPSA

Còn hiệu lực

954 000.00.04.G18-210325-0029 2400896ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Acid valproic

Còn hiệu lực

955 000.00.04.G18-210325-0021 2400895ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Carbamazepin

Còn hiệu lực

956 000.00.04.G18-210325-0024 2400894ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Gentamicin

Còn hiệu lực

957 17003875/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400893ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng NT-ProBNP

Còn hiệu lực

958 17002206/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400892ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng PAPP-A

Còn hiệu lực

959 000.00.04.G18-220504-0081 2400891ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ IVD xét nghiệm định lượng pH, PCO2, PO2, Hct, Na+, K+, Cl-, iCa, Glu, Lac

Còn hiệu lực

960 000.00.04.G18-210325-0026 2400890ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Phenytoin

Còn hiệu lực