STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
981 000.00.04.G18-221109-0002 2400869ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHẢI NGUYÊN Bộ xét nghiệm định lượng DNA của HBV

Còn hiệu lực

982 000.00.04.G18-200924-0030 2400868ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng DNA của VZV

Còn hiệu lực

983 000.00.04.G18-220504-0103 2400867ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng/định tính kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii

Còn hiệu lực

984 17003716/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400866ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng/định tính kháng thể IgG kháng vi rút Toxoplasma Gondii

Còn hiệu lực

985 20011327/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400865ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human papillomavirus (HPV) - 14 tuýp HPV nguy cơ cao

Còn hiệu lực

986 17005529/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400864ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human papillomavirus (HPV) - 19 tuýp HPV nguy cơ cao và 9 tuýp HPV nguy cơ thấp

Còn hiệu lực

987 17003119/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400863ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính globulin miễn dịch kháng HIV-1 (nhóm M và nhóm O) và kháng HIV-2 và kháng nguyên HIV‑1 p24

Còn hiệu lực

988 17002405/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400862ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (HBs Ag)

Còn hiệu lực

989 17002415/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400861ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue

Còn hiệu lực

990 000.00.04.G18-220629-0004 2400860ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng rubella

Còn hiệu lực

991 000.00.04.G18-220713-0009 2400859ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định tính lệch bội nhiễm sắc thể 18

Còn hiệu lực

992 000.00.04.G18-211216-0004 2400858ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO Bộ xét nghiệm định tính/định lượng kháng thể toàn phần kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B (HBcAb)

Còn hiệu lực

993 000.00.04.G18-211130-0004 2400857ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn và vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa2+, cCl-, cGlu, cLac, ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil

Còn hiệu lực

994 000.00.04.G18-230621-0001 2400856ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng S100

Còn hiệu lực

995 000.00.04.G18-220928-0004 2400855ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B

Còn hiệu lực

996 000.00.04.G18-200831-0010 2400854ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBs của HBV

Còn hiệu lực

997 000.00.04.G18-201117-0008 2400853ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy Real time PCR

Còn hiệu lực

998 000.00.04.G18-200714-0007 2400852ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu bán tự động

Còn hiệu lực

999 000.00.04.G18-221103-0010 2400851ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

1000 17004301/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400850ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định danh vi khuẩn Neisseria, Haemophilus

Còn hiệu lực