STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
101 000.00.19.H29-230603-0003 230000702/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Nút đậy kim luồn

Còn hiệu lực

102 000.00.19.H26-230606-0020 230001268/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Máy khí dung siêu âm

Còn hiệu lực

103 000.00.19.H29-230523-0040 230000701/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Đèn trùng hợp vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

104 000.00.19.H29-230519-0017 230000700/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ - Y TẾ BẢO KHOA Hòm trữ và vận chuyển vắc-xin chuyên dụng

Còn hiệu lực

105 000.00.19.H29-230526-0019 230000699/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Hệ thống xét nghiệm tại chỗ

Còn hiệu lực

106 000.00.19.H29-230601-0019 230001203/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VINASUKE Máy điều trị bằng điện trường cao áp/Electric Potential Therapy machine

Còn hiệu lực

107 000.00.19.H29-230602-0015 230000698/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS 1.Khuôn đúc khối nến ; 2.Túi đựng mẫu sinh thiết ; 3.Lam kính Color-PLUSTM PCI Microscope Slides

Còn hiệu lực

108 000.00.19.H29-230602-0014 230001202/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Hệ thống camera nội soi

Còn hiệu lực

109 000.00.19.H29-230526-0023 230001201/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

110 000.00.19.H29-230601-0014 230001200/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FIDESCHEM INTERNATIONAL INCORPORATION PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực

111 000.00.19.H29-230526-0029 230000697/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

112 000.00.19.H29-230526-0028 230000696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

113 000.00.19.H29-230526-0027 230001199/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Dụng cụ đặt thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

114 000.00.19.H29-230602-0005 230001198/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Máy kích thích điện cầm tay

Còn hiệu lực

115 000.00.19.H29-230531-0003 230001197/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỄ ĐÌNH Dung dịch khử khuẩn thiết bị y tế không xâm lấn

Còn hiệu lực

116 000.00.19.H29-230530-0022 230001196/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỄ ĐÌNH Dung dịch khử khuẩn thiết bị y tế không xâm lấn

Còn hiệu lực

117 000.00.19.H29-230530-0019 230001195/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỄ ĐÌNH Dung dịch khử khuẩn thiết bị y tế

Còn hiệu lực

118 000.00.19.H29-230530-0013 230001194/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỄ ĐÌNH Dung dịch khử khuẩn thiết bị y tế

Còn hiệu lực

119 000.00.19.H29-230531-0004 230001193/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỄ ĐÌNH Dung dịch khử khuẩn thiết bị y tế không xâm lấn

Còn hiệu lực

120 000.00.19.H29-230530-0008 230001192/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỄ ĐÌNH Dung dịch khử khuẩn thiết bị y tế

Còn hiệu lực