STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
141 000.00.19.H29-230601-0024 230000020/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH LAB Hàm răng nhựa tháo lắp

Còn hiệu lực

142 000.00.19.H29-230531-0019 230001182/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Kim khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

143 000.00.19.H29-230529-0009 230000689/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Canuyn mũi hầu các loại, các cở

Còn hiệu lực

144 000.00.19.H29-230529-0020 230001181/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Ống thông dạ dày các loại, các cở

Còn hiệu lực

145 000.00.19.H29-230529-0011 230000688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Canuyn miệng hầu các loại, các cở

Còn hiệu lực

146 000.00.19.H29-230529-0014 230001180/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Theo phụ lục

Còn hiệu lực

147 000.00.19.H29-230529-0006 230000687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Cây thông nòng đặt ống nội khí quản các loại, các cở

Còn hiệu lực

148 000.00.19.H29-230531-0005 230001179/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Ống hút dịch các loại, các cở

Còn hiệu lực

149 000.00.19.H29-230531-0024 230001178/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Theo phụ lục

Còn hiệu lực

150 000.00.19.H29-230531-0020 230001177/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Dây thở gây mê các loại, các cở

Còn hiệu lực

151 000.00.19.H29-230531-0017 230001176/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Theo phụ lục

Còn hiệu lực

152 000.00.19.H29-230601-0013 230000212/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH ĐĂNG

Còn hiệu lực

153 000.00.19.H29-230518-0048 230000686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIPRO VIET NAM Cụm TTBYT in vitro chẩn đoán dị ứng

Còn hiệu lực

154 000.00.19.H29-230601-0001 230000685/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH Băng dính y tế

Còn hiệu lực

155 000.00.19.H29-230601-0002 230000684/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH Băng dính y tế

Còn hiệu lực

156 000.00.19.H29-230601-0003 230000683/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH Băng dính cuộn y tế

Còn hiệu lực

157 000.00.19.H29-230601-0012 230000682/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH Băng dính cuộn y tế

Còn hiệu lực

158 000.00.19.H29-230606-0001 230000681/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

159 000.00.19.H21-230518-0001 230000007/PCBB-GL

CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN Kim chọc hút tủy xương

Còn hiệu lực

160 000.00.19.H29-230531-0018 230001175/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROPHARM Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực