STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
3031 000.00.19.H26-240506-0041 240000799/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU NGUYỆT ÁNH XỊT XOA BÓP AN ĐỨC

Còn hiệu lực

3032 000.00.19.H26-240506-0040 240000798/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ELESUN Họ Bộ dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

3033 000.00.19.H26-240506-0038 240001066/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIFA PHARMA Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

3034 000.00.19.H26-240506-0035 240001065/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

3035 000.00.19.H26-240506-0031 240000797/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Xịt hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực

3036 000.00.19.H26-240504-0020 240000796/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM DUNG DỊCH SÁT KHUẨN PO-VIDINE

Còn hiệu lực

3037 000.00.19.H26-240506-0018 240000795/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ MINH PHƯỚC Khăn sinh lý nam giới

Còn hiệu lực

3038 000.00.19.H26-240503-0021 240001064/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED MÁY TẬP THỤ ĐỘNG KHỚP GỐI

Còn hiệu lực

3039 000.00.19.H26-240506-0025 240000794/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC MPH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

3040 000.00.19.H26-240506-0024 240000793/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC MPH NHỎ MŨI

Còn hiệu lực

3041 000.00.19.H26-240504-0018 240000792/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Sinh hiển vi (đèn khe) khám mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

3042 000.00.19.H26-240426-0017 240000791/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Đèn soi bóng đồng tử

Còn hiệu lực

3043 000.00.19.H26-240502-0009 240001063/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM LONG Đèn hồng ngoại

Còn hiệu lực

3044 000.00.19.H29-240507-0001 240000982/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NASAFE BỘ DỤNG CỤ HOẠT HÓA HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU

Còn hiệu lực

3045 000.00.19.H26-240513-0004 240001062/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NOVOMED Hệ thống đo đa ký giấc ngủ

Còn hiệu lực

3046 000.00.19.H29-240405-0009 240000981/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM Bộ vật liệu điều trị ống tủy răng

Còn hiệu lực

3047 000.00.19.H29-240407-0004 240000725/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM Dụng cụ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

3048 000.00.19.H29-240407-0003 240000980/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM Vật liệu hàn và làm răng giả

Còn hiệu lực

3049 000.00.19.H29-240407-0002 240000979/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM Vật liệu trám và làm răng giả

Còn hiệu lực

3050 000.00.19.H26-240504-0012 240001061/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Theo phụ lục

Còn hiệu lực

3051 000.00.19.H29-240503-0013 240000978/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Bộ xét nghiệm định tính và định lượng tế bào CD34+ và CD45+

Còn hiệu lực

3052 000.00.19.H29-240503-0012 240000724/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Máy đếm tế bào tự động

Còn hiệu lực

3053 000.00.19.H26-240504-0005 240001060/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PCG Máy garo hơi tự động 2 kênh và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm

Còn hiệu lực

3054 000.00.19.H29-240502-0012 240000723/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁNH VÂN IVD là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

3055 000.00.19.H29-240425-0019 240000977/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM Máy Kích thích và Phản hồi Sinh học

Còn hiệu lực

3056 000.00.19.H29-240426-0025 240000976/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM Điện cực

Còn hiệu lực

3057 000.00.19.H29-240426-0024 240000975/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM Đầu dò trực tràng

Còn hiệu lực

3058 000.00.19.H29-240426-0015 240000974/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM Đầu dò âm đạo

Còn hiệu lực

3059 000.00.19.H29-240506-0010 240000973/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDITRONIC Bình bốc hơi khí mê (Isoflurane & Sevoflurane)

Còn hiệu lực

3060 000.00.19.H29-240509-0018 240000972/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Quả lọc nội độc tố

Còn hiệu lực