STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
3121 000.00.19.H26-240503-0023 240000778/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE ĐẠI THỌ Dụng cụ phẫu thuật ngoại khoa

Còn hiệu lực

3122 000.00.19.H26-240502-0039 240001043/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Chất thử chuẩn bị thư viện cfDNA

Còn hiệu lực

3123 000.00.19.H26-240503-0005 240001042/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Thiết bị dùng trong phẫu thuật thần kinh, hồi sức và phụ kiện

Còn hiệu lực

3124 000.00.19.H26-240405-0001 240000777/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

3125 000.00.19.H26-240503-0003 240001041/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Máy điều trị bằng dòng giao thoa (Máy điều trị điện xung)

Còn hiệu lực

3126 000.00.19.H26-240503-0015 240000150/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT THIẾT BỊ Y TẾ MELINKAGROUP

Còn hiệu lực

3127 000.00.19.H26-240503-0019 240001040/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIFA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

3128 000.00.19.H26-240502-0032 240000776/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NANOMED Tủ bảo quản

Còn hiệu lực

3129 000.00.19.H26-240319-0016 240001039/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Gọng mũi

Còn hiệu lực

3130 000.00.04.G18-231102-0001 24001252CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH DENTAL Răng sứ không kim loại

Còn hiệu lực

3131 000.00.04.G18-220615-0031 24001251CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Tăm bông lấy mẫu

Còn hiệu lực

3132 000.00.19.H26-240120-0017 240001038/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Dây thở có kiểm soát nhiệt độ

Còn hiệu lực

3133 000.00.04.G18-231027-0001 24001250CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Khóa ba ngã

Còn hiệu lực

3134 000.00.04.G18-231028-0011 24001249CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ khăn (săng) chụp can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

3135 000.00.04.G18-231028-0010 24001248CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng cá nhân

Còn hiệu lực

3136 000.00.19.H26-240503-0008 240000775/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Bàn mổ

Còn hiệu lực

3137 000.00.04.G18-231121-0017 24001247CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây nối truyền dịch

Còn hiệu lực

3138 000.00.04.G18-231121-0019 24001246CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ bơm áp lực cao dùng trong can thiệp tim mạch kèm van cầm máu loại trượt

Còn hiệu lực

3139 000.00.04.G18-231121-0020 24001245CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch an toàn

Còn hiệu lực

3140 000.00.04.G18-231121-0018 24001244CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bơm áp lực cao dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

3141 000.00.04.G18-231212-0007 24001243CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

3142 000.00.04.G18-231221-0051 24001242CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

3143 000.00.04.G18-231221-0027 24001241CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Nẹp và vít dùng cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

3144 000.00.04.G18-231219-0035 24001240CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong động mạch vành

Còn hiệu lực

3145 000.00.04.G18-231219-0032 24001239CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong động mạch vành

Còn hiệu lực

3146 000.00.04.G18-231219-0021 24001238CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Chỉ phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

3147 000.00.19.H26-240502-0030 240000774/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Đèn mổ

Còn hiệu lực

3148 000.00.04.G18-230301-0003 24001237CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

3149 000.00.04.G18-230301-0004 24001236CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

3150 000.00.04.G18-240110-0002 24001235CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Chỉ phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực