STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
3271 000.00.04.G18-231028-0010 24001248CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng cá nhân

Còn hiệu lực

3272 000.00.19.H26-240503-0008 240000775/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Bàn mổ

Còn hiệu lực

3273 000.00.04.G18-231121-0017 24001247CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây nối truyền dịch

Còn hiệu lực

3274 000.00.04.G18-231121-0019 24001246CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ bơm áp lực cao dùng trong can thiệp tim mạch kèm van cầm máu loại trượt

Còn hiệu lực

3275 000.00.04.G18-231121-0020 24001245CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch an toàn

Còn hiệu lực

3276 000.00.04.G18-231121-0018 24001244CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bơm áp lực cao dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

3277 000.00.04.G18-231212-0007 24001243CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

3278 000.00.04.G18-231221-0051 24001242CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

3279 000.00.04.G18-231221-0027 24001241CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Nẹp và vít dùng cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

3280 000.00.04.G18-231219-0035 24001240CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong động mạch vành

Còn hiệu lực

3281 000.00.04.G18-231219-0032 24001239CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong động mạch vành

Còn hiệu lực

3282 000.00.04.G18-231219-0021 24001238CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Chỉ phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

3283 000.00.19.H26-240502-0030 240000774/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Đèn mổ

Còn hiệu lực

3284 000.00.04.G18-230301-0003 24001237CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

3285 000.00.04.G18-230301-0004 24001236CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

3286 000.00.04.G18-240110-0002 24001235CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Chỉ phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

3287 000.00.04.G18-240306-0001 24001234CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên

Còn hiệu lực

3288 000.00.04.G18-231030-0007 24001233CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH A&D VIỆT NAM Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

3289 000.00.04.G18-240319-0001 24001232CFS/BYT-TB-CT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

3290 000.00.04.G18-220603-0010 24001231CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Dung dịch vệ sinh mũi – Người lớn

Còn hiệu lực

3291 000.00.19.H26-240503-0012 240000773/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Dụng cụ phẫu thuật y tế tái sử dụng, không tiệt trùng

Còn hiệu lực

3292 000.00.04.G18-220914-0009 24001230CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Dung dịch xịt mũi – Trẻ em

Còn hiệu lực

3293 000.00.04.G18-220914-0008 24001229CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Dung dịch xịt mũi – Người lớn

Còn hiệu lực

3294 000.00.04.G18-220914-0011 24001228CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Dung dịch vệ sinh mũi – Viêm mũi

Còn hiệu lực

3295 000.00.04.G18-220914-0013 24001227CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Dung dịch vệ sinh mũi – Trẻ em

Còn hiệu lực

3296 000.00.19.H26-240426-0003 240001037/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC-MỸ PHẨM THIÊN PHÚC Dung dịch nhỏ mắt thảo dược

Còn hiệu lực

3297 000.00.04.G18-240206-0001 24001226CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT TW VIỆT NAM Bơm tiêm nhựa không kèm kim tiêm (1.0mL~60mL)

Còn hiệu lực

3298 000.00.19.H26-240426-0019 240001036/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GMED Đầu dò siêu âm không dây

Còn hiệu lực

3299 000.00.04.G18-240219-0002 24001225CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Gạc tẩm cồn

Còn hiệu lực

3300 000.00.19.H26-240426-0025 240001035/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Kim chọc hút trứng bằng máy

Còn hiệu lực