STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
3301 17002114/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400573ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Lưới điều trị thoát vị thành bụng

Còn hiệu lực

3302 000.00.04.G18-230624-0003 2400572ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Máy làm ấm máu, dịch truyền

Còn hiệu lực

3303 000.00.04.G18-221109-0001 2400571ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Máy laser điều trị dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

3304 000.00.04.G18-220728-0016 2400570ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Máy tạo nhịp tim

Còn hiệu lực

3305 000.00.04.G18-210603-0002 2400569ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim, tương thích MRI

Còn hiệu lực

3306 000.00.04.G18-230620-0006 2400568ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Máy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

3307 17000112/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400567ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

3308 18006483/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400566ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

3309 19009486/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400565ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Máy X-quang di động cao tần

Còn hiệu lực

3310 17004539/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400564ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ

Còn hiệu lực

3311 17001386/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400563ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng

Còn hiệu lực

3312 000.00.04.G18-220629-0014 2400562ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Môi trường cấy thụ tinh

Còn hiệu lực

3313 20011454/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400561ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống thông (catheter) động tĩnh mạch rốn

Còn hiệu lực

3314 000.00.04.G18-210314-0001 2400560ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông cắt đốt tim

Còn hiệu lực

3315 000.00.04.G18-210803-0005 2400559ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông chẩn đoán

Còn hiệu lực

3316 000.00.04.G18-221026-0032 2400558ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG Ống thông chẩn đoán tim mạch

Còn hiệu lực

3317 000.00.04.G18-220127-0049 2400557ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDEQ Ống thông tưới máu não có chọn lọc

Còn hiệu lực

3318 17001017/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400556ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Quả lọc dịch cho chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

3319 000.00.04.G18-220921-0027 2400555ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Quả lọc thận nhân tạo

Còn hiệu lực

3320 000.00.04.G18-211015-0007 2400554ĐKLH/BYT-HTTB

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Stent và dụng cụ đặt niệu quản bằng kim loại

Còn hiệu lực

3321 17001602/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400553ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Tay dao siêu âm

Còn hiệu lực

3322 17000696/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400552ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Tay dao siêu âm

Còn hiệu lực

3323 17001084/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400551ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Túi nâng ngực

Còn hiệu lực

3324 000.00.04.G18-230614-0007 2400550ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

3325 000.00.04.G18-211117-0023 2400549ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Trụ phục hình

Còn hiệu lực

3326 000.00.04.G18-221122-0013 2400548ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Van tim kèm mạch máu nhân tạo

Còn hiệu lực

3327 18007374/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400547ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Van tim nhân tạo

Còn hiệu lực

3328 17003502/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400546ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vật liệu cầm máu tự tiêu

Còn hiệu lực

3329 19009312/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400545ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HỢP NHẤT Vòng nâng tử cung

Còn hiệu lực

3330 000.00.04.G18-220602-0002 2400544ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vòng xoắn kim loại điều trị túi phình mạch não

Còn hiệu lực