STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2761 000.00.18.H57-231123-0004 240000009/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Cụm IVD vật liệu kiểm soát xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

2762 000.00.18.H57-231123-0003 240000008/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Cụm IVD hiệu chuẩn xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

2763 000.00.18.H57-231123-0002 240000007/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực

2764 000.00.18.H57-231123-0001 240000006/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Họ máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

2765 000.00.18.H57-231124-0001 240000018/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch làm sạch đường dẫn

Còn hiệu lực

2766 000.00.18.H57-231124-0002 240000017/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch làm sạch hệ thống

Còn hiệu lực

2767 000.00.18.H57-231122-0003 240000016/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch tiêu điểm

Còn hiệu lực

2768 000.00.18.H57-231122-0002 240000015/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch pha loãng tạo vỏ bọc

Còn hiệu lực

2769 000.00.18.H57-231122-0004 240000014/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch pha loãng mẫu nước tiểu

Còn hiệu lực

2770 000.00.17.H62-240516-0003 240000003/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

2771 000.00.17.H62-240516-0004 240000002/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Máy phân tích nước tiểu đa năng tự động

Còn hiệu lực

2772 000.00.17.H62-240516-0002 240000001/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Máy phân tích sinh hoá nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

2773 000.00.16.H25-240422-0001 240000003/PCBMB-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1677

Còn hiệu lực

2774 000.00.16.H25-240503-0001 240000002/PCBMB-HNa

CÔNG TY TNHH HỘI VŨ

Còn hiệu lực

2775 000.00.16.H25-240508-0002 240000033/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM Sản phẩm

Còn hiệu lực

2776 000.00.19.H17-240515-0001 240000011/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG NHI

Còn hiệu lực

2777 000.00.19.H26-240322-0006 240001124/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Hệ thống IVD xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng các thông số nước tiểu, định lượng và định tính cặn nước tiểu

Còn hiệu lực

2778 000.00.19.H26-240512-0002 240001123/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHI Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

2779 000.00.19.H26-240511-0009 240001122/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên virus hợp bào hô hấp (RSV)

Còn hiệu lực

2780 000.00.19.H26-240511-0008 240001121/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 virus sốt xuất huyết, kháng thể IgG và IgM kháng virus sốt xuất huyết

Còn hiệu lực

2781 000.00.19.H26-240511-0006 240001120/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 virus sốt xuất huyết

Còn hiệu lực

2782 000.00.19.H26-240511-0007 240001119/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên virus cúm A, virus cúm B

Còn hiệu lực

2783 000.00.19.H26-240515-0027 240000853/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

2784 000.00.19.H26-240304-0011 240001118/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HDP THÁI BÌNH DƯƠNG Test thử cúm A/B

Còn hiệu lực

2785 000.00.19.H26-240301-0014 240001117/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HDP THÁI BÌNH DƯƠNG Test thử HIV

Còn hiệu lực

2786 000.00.19.H26-240301-0013 240001116/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HDP THÁI BÌNH DƯƠNG Test thử viêm gan C

Còn hiệu lực

2787 000.00.19.H26-240301-0010 240001115/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HDP THÁI BÌNH DƯƠNG Test thử viêm gan B

Còn hiệu lực

2788 000.00.19.H26-240304-0012 240001114/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HDP THÁI BÌNH DƯƠNG Test thử sốt xuất huyết

Còn hiệu lực

2789 000.00.19.H26-240510-0012 240000852/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy cắt tiêu bản tay quay kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

2790 000.00.19.H26-240510-0022 240001113/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIỀU KHÁNH MED Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực