STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50001 18009019/HSCBA-HCM 180000155/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Thiết bị xử lý hình ảnh nội soi IMAGE 1 và IMAGE 1S

Còn hiệu lực

50002 18009805/HSCBA-HN 180000159/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ phẫu tích nhãn khoa

Còn hiệu lực

50003 18009806/HSCBA-HN 180000160/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kìm cắt chỉ thép

Còn hiệu lực

50004 18009807/HSCBA-HN 180000161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Ống hút, tưới dịch

Còn hiệu lực

50005 18011504/HSCBMB-HN 180000014/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VI- BEAUTY

Còn hiệu lực