STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50001 18011549/HSCBA-HCM 180002483/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Bộ dụng cụ khoan tạo vít trong chỉnh hình

Còn hiệu lực

50002 18011556/HSCBA-HCM 180002484/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

50003 18011562/HSCBA-HCM 180002485/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo cá nhân trong suốt không thấm nước

Còn hiệu lực

50004 18011565/HSCBA-HCM 180002486/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

50005 18000033/HSCBA-HNa 180000013/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIFACO Băng dán y tế cá nhân

Còn hiệu lực