STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50006 18000034/HSCBA-HNa 180000014/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIFACO Băng dán y tế cá nhân

Còn hiệu lực

50007 18000307/HSCBA-TNg 180000002/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Kìm tháo ghim

Còn hiệu lực

50008 18012378/HSCBA-HN 180002442/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SÁNG TẠO HOÀNG NGUYÊN Đèn mổ

Còn hiệu lực

50009 18012261/HSCBA-HN 180002440/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Máy xét nghiệm điện giải, điện cực và dung dịch

Còn hiệu lực

50010 18012255/HSCBA-HN 180002441/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bộ thử kính

Còn hiệu lực