STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50011 19000225/HSHNPL-BYT 19000492/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH

Còn hiệu lực

50012 19000176/HSHNPL-BYT 19000488/BYT-CCHNPL

NGUYỄN QUỐC OAI

Còn hiệu lực

50013 19000223/HSHNPL-BYT 19000486/BYT-CCHNPL

ĐÀO HỒNG THẮNG

Còn hiệu lực

50014 19000222/HSHNPL-BYT 19000484/BYT-CCHNPL

TRẦN QUANG TUẤN

Còn hiệu lực

50015 19000221/HSHNPL-BYT 19000482/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN AN

Còn hiệu lực