STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50011 000.00.19.H26-210122-0007 210000138/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NOVATECH HÀ NỘI Cồn tiệt trùng dụng cụ y tế 90 độ

Còn hiệu lực

50012 000.00.19.H26-210122-0004 210000139/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ ANNA KOREA BENTADIN XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

50013 000.00.19.H26-210126-0003 210000140/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bộ dụng cụ hỗ trợ sử dụng cho vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

50014 000.00.19.H26-210127-0002 210000039/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV ELECTRONICS

Còn hiệu lực

50015 000.00.19.H26-210127-0006 210000141/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL NƯỚC BIỂN SÂU NANO OCEAN GOLD

Còn hiệu lực