STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50126 000.00.19.H26-201216-0006 210000118/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E Kit tách chiết DNA/RNA Patho Genne-spin

Còn hiệu lực

50127 000.00.19.H26-210122-0003 210000119/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Kính chì

Còn hiệu lực

50128 000.00.19.H26-210122-0006 210000120/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NOVATECH HÀ NỘI Nước muối sinh lý 0,9%

Còn hiệu lực

50129 000.00.19.H29-210104-0006 210000011/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN PHA

Còn hiệu lực

50130 000.00.19.H29-210106-0003 210000066/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN APEX WEALTH HOLDING Máy làm đẹp da NOVAESTETYC EGO

Còn hiệu lực