STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50306 000.00.19.H29-201224-0003 200002260/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM RB2MASK

Còn hiệu lực

50307 000.00.19.H29-201116-0009 200002261/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Khẩu trang y tế RespoKare

Còn hiệu lực

50308 000.00.19.H29-201225-0004 200002262/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Găng tay y tế Nitrile không bột

Còn hiệu lực

50309 000.00.19.H29-201225-0003 200002263/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Găng tay khám bệnh các loại các cỡ

Còn hiệu lực

50310 000.00.19.H29-201225-0002 200002264/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực