STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50336 000.00.19.H29-201204-0002 200002236/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Tấm đế cố định tay cầm chữ U - phụ kiện

Còn hiệu lực

50337 000.00.19.H26-201226-0002 200002263/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy hỗ trợ và di chuyển bệnh nhân liệt

Còn hiệu lực

50338 000.00.19.H26-201225-0015 200002264/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Còn hiệu lực

50339 000.00.19.H26-201225-0012 200002265/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Giường xiên quay

Còn hiệu lực

50340 000.00.19.H26-201109-0002 200002266/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Tay đóng ráp xương tạo hình chuôi

Còn hiệu lực