STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50336 19009431/HSCBMB-HCM 200000004/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE

Còn hiệu lực

50337 19009448/HSCBMB-HCM 200000003/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK GALAXY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50338 19009449/HSCBMB-HCM 200000002/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM TOÀN THẮNG

Còn hiệu lực

50339 19009450/HSCBMB-HCM 200000001/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA

Còn hiệu lực

50340 19000001/HSCBA-QT 200000001/PCBA-QT

PROJECT BOM Kính soi đáy mắt kỹ thuật số EYELIKE

Còn hiệu lực