STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50341 19013462/HSCBA-HCM 190001606/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOA ĐÀ Xe đẩy đồ vải

Còn hiệu lực

50342 19013461/HSCBA-HCM 190001607/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOA ĐÀ Tủ đầu giường Inox

Còn hiệu lực

50343 19013459/HSCBA-HCM 190001608/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOA ĐÀ Giường inox 2 tay quay có nệm

Còn hiệu lực

50344 19014607/HSCBA-HN 190001907/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG DUNG DỊCH NHỎ TAI OTOSAN NATURAL EAR DROPS

Còn hiệu lực

50345 19014608/HSCBA-HN 190001908/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG DUNG DỊCH MUỐI RỬA MŨI OTOSAN NASAL WASH 30 sachets

Còn hiệu lực