STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50391 19014542/HSCBA-HN 190001898/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG MINH PHÚC VIÊN ĐẶT THẢO DƯỢC MINH NỮ VƯƠNG

Còn hiệu lực

50392 19012329/HSCBMB-HN 190000392/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50393 19014540/HSCBA-HN 190001899/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC THƯỜNG AN Kén đặt phụ khoa TRUE LOVE

Còn hiệu lực

50394 19014530/HSCBA-HN 190001900/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MEDIGREEN VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi, xoang MEDIGREEN

Còn hiệu lực

50395 19012326/HSCBMB-HN 190000393/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3K

Còn hiệu lực