STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50401 000.00.04.G18-200819-0002 20000111/BYT-CCHNPL

VÕ MINH TÙNG

Còn hiệu lực

50402 000.00.04.G18-200901-0012 20000110/BYT-CCHNPL

ĐOÀN THANH BÌNH

Còn hiệu lực

50403 000.00.04.G18-200905-0001 20000109/BYT-CCHNPL

ĐỖ HỒNG TRÀ MY

Còn hiệu lực

50404 000.00.04.G18-200907-0015 20000108/BYT-CCHNPL

LÝ HOÀNG TÔN

Còn hiệu lực

50405 000.00.10.H55-201214-0001 200000008/PCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI MANI SURGICAL EYED NEEDLES

Còn hiệu lực