STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50521 000.00.04.G18-200709-0007 20000413CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH TÂM Khẩu trang y tế Thanh Tâm (Thanh Tam Medical masks)

Còn hiệu lực

50522 000.00.04.G18-200713-0001 20000412CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỆT MAY VĨNH PHÁT Khẩu Trang Y Tế Respicare/ Medical Mask Respicare

Còn hiệu lực

50523 000.00.04.G18-200715-0002 20000411CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI T D&C KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

50524 000.00.04.G18-200721-0006 20000410CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VI NA Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

50525 000.00.04.G18-200718-0001 20000409CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - THIẾT KẾ IN ẤN SEN VÀNG KHẨU TRANG Y TẾ / Medical Face Mask

Còn hiệu lực