STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50531 000.00.19.H26-201222-0002 200002254/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đèn mổ

Còn hiệu lực

50532 000.00.19.H26-201223-0002 200002255/PCBA-HN

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP BƠM CHO ĂN DÙNG MỘT LẦN

Còn hiệu lực

50533 000.00.19.H26-201222-0006 200002256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ y tế, họ đèn soi đáy mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

50534 000.00.19.H26-201222-0007 200002257/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ y tế, họ đèn soi tai-mũi và phụ kiện

Còn hiệu lực

50535 000.00.19.H26-201222-0008 200002258/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ y tế, họ đèn soi da và phụ kiện

Còn hiệu lực