STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50546 000.00.19.H17-201102-0001 200000040/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH MEGAVET

Còn hiệu lực

50547 000.00.19.H26-201216-0003 200000476/PCBMB-HN

​CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI & DU LỊCH THĂNG LONG

Còn hiệu lực

50548 000.00.10.H31-201214-0001 200000043/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VG Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

50549 000.00.19.H26-201212-0002 200002226/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI HTC Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

50550 000.00.19.H26-201202-0006 200000475/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUE ROSE VIỆT NAM

Còn hiệu lực