STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50551 000.00.19.H26-200930-0012 200002223/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

50552 000.00.19.H26-200926-0001 200002222/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường bệnh nhân YRT-H16

Còn hiệu lực

50553 000.00.19.H26-200930-0010 200002224/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

50554 000.00.19.H26-200930-0011 200002225/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

50555 000.00.19.H26-201112-0005 200000474/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ THÁI SƠN

Còn hiệu lực