STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50616 000.00.16.H25-201201-0001 200000027/PCBSX-HNa

CÔNG TY TNHH MIKI CARETECH VIỆT NAM Xe lăn khung sắt A

Còn hiệu lực

50617 000.00.16.H25-201130-0001 200000001/PCBMB-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI

Còn hiệu lực

50618 000.00.16.H46-201020-0001 200000001/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC MINH ANH

Còn hiệu lực

50619 000.00.17.H62-201209-0001 200000030/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH LAVICHEM BĂNG DÍNH CÓ GẠC VÔ KHUẨN

Còn hiệu lực

50620 000.00.17.H62-201210-0001 200000031/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH LAVICHEM BĂNG FILM CÓ GẠC VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực