STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53866 000.00.12.H19-200812-0001 200000019/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH BÁCH MỘC Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

53867 000.00.31.H36-200806-0001 200000001/PCBA-LĐ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Dụng Cụ Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

53868 000.00.16.H23-200812-0001 200000040/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH NHÔM QUANG MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53869 000.00.16.H05-200804-0003 200000108/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THUÝ GIA BÌNH khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53870 000.00.10.H55-200804-0001 200000009/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ ASTAR Khẩu trang y tế ASTAR

Còn hiệu lực