STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53906 000.00.19.H29-200731-0005 200000201/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHA PHƯỚC THỊNH

Còn hiệu lực

53907 000.00.19.H29-200730-0006 200001287/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Dụng cụ cố định ống thông đứng thẳng 9782

Còn hiệu lực

53908 000.00.19.H29-200730-0003 200001288/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Dụng cụ cố định ống thông nằm ngang 9781

Còn hiệu lực

53909 000.00.19.H29-200731-0004 200001289/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN MEDI-LIFE KHẨU TRANG Y TẾ MYO2

Còn hiệu lực

53910 000.00.19.H29-200728-0004 200000202/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MOT THANH VIEN G AND AN

Còn hiệu lực