STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53956 000.00.19.H26-200729-0002 200001341/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OMICARE - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC OMICARE - 234 PHẠM VĂN ĐỒNG Gạc Y tế

Còn hiệu lực

53957 000.00.19.H26-200728-0010 200001343/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi Phytomer Nasal Hygiene

Còn hiệu lực

53958 000.00.19.H26-200727-0003 200000262/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH

Còn hiệu lực

53959 000.00.19.H26-200721-0007 200001344/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ Cáp truyền sáng (dùng trong phẫu thuật)

Còn hiệu lực

53960 000.00.19.H26-200729-0004 200000263/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG

Còn hiệu lực