STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53966 000.00.19.H26-200725-0001 200001349/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Ghế khám/điều trị Tai mũi họng

Còn hiệu lực

53967 000.00.19.H26-200727-0009 200000264/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHƯƠNG MINH

Còn hiệu lực

53968 000.00.19.H26-200721-0003 200001350/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Ghế nha khoa kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

53969 000.00.19.H26-200716-0005 200000265/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH KHOÁNG SẢN HÀ NỘI

Còn hiệu lực

53970 000.00.19.H26-200721-0031 200001351/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Phụ kiện của máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực