STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54081 000.00.19.H29-200508-0004 200001172/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NGÔI SAO XANH Dung dịch làm sạch đầu camera - Fog Free 6ml, Bộ lọc khí độc và vi khuẩn trong mổ nội soi-Smoke Filter, Dụng cụ bao bọc camera vô khuẩn-Ring Frame Camera Sleeve

Còn hiệu lực

54082 000.00.19.H29-200716-0017 200000218/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bộ chăm sóc vết thương dùng một lần

Còn hiệu lực

54083 000.00.19.H29-200716-0023 200001173/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỨC HUY Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

54084 000.00.19.H29-200716-0024 200001174/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỨC HUY Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

54085 000.00.19.H29-200717-0010 200000219/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX - XNK QUỐC TẾ 24/7 Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực