STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54086 19009180/HSCBMB-HCM 190000027/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ CAO MINH

Còn hiệu lực

54087 19000004/HSCBSX-TB 190000002/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH INNOPHARM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Que thử thai

Còn hiệu lực

54088 19012825/HSCBA-HN 190000338/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM Băng bó bột sợi thủy tinh Alpha Cast

Còn hiệu lực

54089 19012826/HSCBA-HN 190000339/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM Nẹp bó bột sợi thủy tinh Alpha Splint

Còn hiệu lực

54090 19012829/HSCBA-HN 190000340/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Máy phân tích tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực