STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54186 18011765/HSCBMB-HN 180000238/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THÁI LINH

Còn hiệu lực

54187 18011426/HSCBA-HN 180001652/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHÂU DƯƠNG Xe lăn cho người khuyết tật

Còn hiệu lực

54188 18011428/HSCBA-HN 180001653/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ PHÚC ANH Giá để dụng cụ

Còn hiệu lực

54189 18011429/HSCBA-HN 180001654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ PHÚC ANH Xe đẩy dụng cụ

Còn hiệu lực

54190 18011434/HSCBA-HN 180001655/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Thiết bị thử thị lực

Còn hiệu lực