STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54206 000.00.19.H29-200717-0001 200001166/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA MIẾNG DÁN NÓNG IRYSIAN

Còn hiệu lực

54207 000.00.19.H29-200715-0013 200001167/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Khẩu trang y tế QSS (QSS Disposable Medical Mask)

Còn hiệu lực

54208 000.00.19.H29-200716-0010 200001168/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SX KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA XUÂN Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

54209 000.00.12.H19-200707-0002 200000015/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH KIM TÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54210 000.00.12.H19-200707-0003 200000034/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA CÔNG CƠ KHÍ ĐẠI PHÚC THỊNH SẢN XUẤT KHẨU TRANG Y TẾ VÀ KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực