STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54226 000.00.17.H54-200717-0001 200000012/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH WIDE LAND Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

54227 000.00.19.H26-200716-0015 200001241/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA PHỤ KHOA TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

54228 000.00.19.H26-200716-0016 200001242/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA DUNG DỊCH TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

54229 000.00.19.H26-200716-0017 200001243/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA CỐT XÔNG TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

54230 000.00.19.H26-200716-0018 200001244/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C XỊT KEO ONG SA-KIA

Còn hiệu lực