STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54241 000.00.19.H26-200720-0001 200001284/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AAB VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54242 000.00.19.H26-200720-0002 200001285/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54243 000.00.19.H26-200723-0008 200001286/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ KIM PHÁT Bộ Chân giả cho người cụt dưới gối bàn

Còn hiệu lực

54244 000.00.19.H26-200723-0009 200001287/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG Dung dịch Súc miệng MOUXIDIN

Còn hiệu lực

54245 000.00.19.H26-200720-0003 200000244/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN YEOSIM - VTVCAB

Còn hiệu lực