STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54276 000.00.04.G18-200608-0007 200021/NKTTB-BYT

CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro định tính kháng nguyên liên quan đến lõi virus viêm gan B

Còn hiệu lực

54277 000.00.17.H54-200717-0001 200000012/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH WIDE LAND Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

54278 000.00.19.H26-200716-0015 200001241/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA PHỤ KHOA TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

54279 000.00.19.H26-200716-0016 200001242/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA DUNG DỊCH TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

54280 000.00.19.H26-200716-0017 200001243/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA CỐT XÔNG TRIỆU GIA

Còn hiệu lực