STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54346 000.00.19.H29-200710-0009 200001136/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54347 000.00.19.H29-200709-0004 200001137/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Túi thở

Còn hiệu lực

54348 000.00.19.H29-200709-0015 200000210/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI T&T Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54349 000.00.19.H29-200709-0016 200000179/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH KHOA

Còn hiệu lực

54350 000.00.19.H29-200710-0001 200001138/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CON ĐƯỜNG XANH Khẩu trang y tế 4 lớp GREEN WAY (4-layer medical mask).

Còn hiệu lực