STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54391 000.00.19.H29-210809-0009 210000136/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDITRINITY

Còn hiệu lực

54392 000.00.19.H29-210813-0005 210000137/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BY TRAN & DO

Còn hiệu lực

54393 000.00.19.H29-210813-0004 210000138/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HƯNG PHÚC

Còn hiệu lực

54394 000.00.19.H29-210802-0025 210000582/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54395 000.00.16.H05-210816-0002 210000062/PCBA-BN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask)

Còn hiệu lực