STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54391 000.00.19.H26-200716-0017 200001243/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA CỐT XÔNG TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

54392 000.00.19.H26-200716-0018 200001244/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C XỊT KEO ONG SA-KIA

Còn hiệu lực

54393 000.00.19.H26-200706-0007 200001245/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DUY CƯỜNG Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

54394 000.00.19.H29-200628-0001 200001157/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DADA CONCEPT KHẨU TRANG Y TẾ DÙNG 1 LẦN

Còn hiệu lực

54395 000.00.19.H29-200714-0002 200001158/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH Khẩu trang y tế 3 lớp/Medical face mask 3 layer; Khẩu trang y tế 4 lớp/Medical face mask 4 layer

Còn hiệu lực