STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54396 18009036/HSCBMB-HCM 180000192/PCBMB-HCM

DỤNG CỤ Y KHOA NGỌC TUYẾT

Còn hiệu lực

54397 18011024/HSCBA-HN 180001546/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Ống bơm tinh trùng loại nhỏ (Insemination Cannula - Small model GENITOR )

Còn hiệu lực

54398 18011329/HSCBA-HN 180001547/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH Máy và vật tư tiêu hao dùng cho xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

54399 18011340/HSCBA-HN 180001548/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Lưỡi dao mổ sử dụng một lần

Còn hiệu lực

54400 18011324/HSCBA-HN 180001549/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Phụ kiện máy đo áp lực nội sọ

Còn hiệu lực