STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54396 17009051/HSCBA-HN 170002385/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HẢI Giường bệnh nhân đa chức năng dùng điện

Còn hiệu lực

54397 17009048/HSCBA-HN 170002386/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HDN Giường điện cấp cứu

Còn hiệu lực

54398 17011407/HSCBMB-HN 170001156/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LÊ MINH TUỆ

Còn hiệu lực

54399 17008856/HSCBA-HN 170002387/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Bộ dây truyền dịch các loại

Còn hiệu lực

54400 17009052/HSCBA-HN 170002388/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH KHÓA BA NGÃ CÁC LOẠI

Còn hiệu lực