STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54431 18011103/HSCBA-HN 180001575/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Dao lóc da bằng điện

Còn hiệu lực

54432 18010925/HSCBA-HN 180001576/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy in lam

Còn hiệu lực

54433 18011339/HSCBA-HN 180001552/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Máy giải trình tự gen

Còn hiệu lực

54434 18010561/HSCBA-HCM 180001625/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Miếng dán điện cực (phụ kiện cho máy sốc tim AED)

Còn hiệu lực

54435 18010579/HSCBA-HCM 180001626/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP Máy đo khúc xạ tự động

Còn hiệu lực