STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54461 000.00.19.H29-200630-0004 200000166/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI

Còn hiệu lực

54462 000.00.19.H29-200621-0002 200001090/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỨC HUY Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

54463 000.00.19.H29-200621-0003 200001091/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỨC HUY Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

54464 000.00.19.H29-200702-0007 200001092/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DELATECH ÁO CHOÀNG Y TẾ

Còn hiệu lực

54465 000.00.19.H29-200701-0004 200000167/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MEDLINKS

Còn hiệu lực